E Mërkurë, 30 Tetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje