E Mërkurë, 21 Nëntor 2012
Nuk u gjet ndonjë ngjarje