E Mërkurë, 06 Korrik 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje