E Mërkurë, 20 Korrik 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje