E Mërkurë, 13 Korrik 2011
Nuk u gjet ndonjë ngjarje