E Mërkurë, 18 Shkurt 2009
Nuk u gjet ndonjë ngjarje