E Mërkurë, 05 Nëntor 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje