E Mërkurë, 26 Nëntor 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje