E Mërkurë, 19 Nëntor 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje