E Mërkurë, 12 Nëntor 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje