E Mërkurë, 08 Gusht 2007
Nuk u gjet ndonjë ngjarje