Презентација на Анализата за воспоставување на еден центар за услуги во општината, направена за сите општини
Посети : 514

Подобри, поекономични и поефикасни услуги за граѓаните преку воспоставување на еден Центар за услуги во секоја општина. Електронски каталог на услуги, обрасци, сите информации на едно место. Воедначен пристап во решавањето на прашањето, во соработка со МИОА, локалните власти, граѓанскиот сектор и донаторската заедница

Локација Министерство за локална самоуправа