Партнерство за ново енергетско лидерство 2050
Посети : 1010

Проектот ПАРТНЕРСТВО ЗА НОВО ЕНЕРГЕТСКА ЛИДЕРСТВО 2050, кој што има регионален карактер и  дава можност на Република Македонија, преку Североисточниот плански регион да го започне дијалогот со локалните партнери од јавниот, бизнис и граѓанскиот сектор, во градењето на визијата во областа на енергетиката до 2050 година.

Во Програмата на Владата е акцентирана определбата за враќање на изгубената енергетска сигурност и стабилност на Република Македонија, намалување на трошоците за енергија и енергетската сиромаштија, како и политиката сонцето да стане извор на енергија во домаќинствата.

Локација Североисточен плански регион