Документи (pdf):

 

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) на Оперативна Програма за прекугранична соработка ИПА II помеѓу Република Македонија и Грција 2014-2020

 

Министерството за локална самоуправа не се согласува со деноминацијата која се користи за нашата земја во објавените документи, имајќи во предвид дека уставното име на државата е Република Македонија.