Како дел од проучувањето на ефикасноста на Стратегијата за комуникација во согласност со квантитативните и квалитативните цели поставени со Програмата за соработка 2014-2020, го спроведуваме следното истражување за да ги добиеме вашите вредни повратни информации.

Прашалникот ќе ви одземе само неколку минути од вашето време.

Линкот до прашалникот е:
http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/420_Questionnaire-for-the-evaluation-of-the-Programme's-Communication-Strategy-

Прашалникот ќе биде достапен една недела (до следниот понеделник, 25 Октомври).