Врз основа на договорот за заем за Вториот проект за подобрување на општинските услуги (ИБРД – 8156 МК) финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, Министерството за финансии го објавува следниот:

Јавен Повик Бр. МСИП2 01/2016

за доставување на барања за користење на средства од МСИП 2 предвидени во компонентата А - Општински инвестиции