mkalheader

 ПРОГРАМА НА ЕВРОПСКА УНИЈА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

Министерствотото за локална самоуправа во соработка со Министерствотото за Европска Интеграција, во рамки на активностите за спроведување на ИПА II програмата за прекугранична соработка 2014-2020, Министерство за локална самоуправа објавува:

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За пријавување на кандидати за слободните работни позиции:

-          1 (eден) Службеник за финансии, и

-          1 (еден) Службеник за комуникација и видливост во рамки на ИПА II програмата за прекугранична соработка 2014-2020.

Oпис на работните позици можете да најдете на следните документи:

-          Опис на работната позиција - Службеник за финансии

-          Опис на работната позиција - Службеник за комуникација и видливост

Краен рок за аплицирање:

8 работни дена од денот на објавувањето на огласот.

Само оние апликации кои ќе пристигнат до крајниот датум и време на овој оглас, ќе бидат земени во предвид за разгледување.

Потребни документи за аплицирање:

-          Мотивациско писмо на англиски јазик;

-          Биографија (CV), на англиски јазик во ЕУ формат;

-          Доказ за завршен соодветен вид на високо образование

-          Копии од документите кои го потврдуваат стекнатото работно искуство наведено во личната биографија; 

Документите треба да се поднесат по пошта на следнава адреса:

Министерство за локална самоуправа

ул. Свети Кирил и Методиј, бр.54,

1000 Скопје, Република Македонија

За: Арсим Фидани; со назнака во надворешниот дел од ковертот за кое место се однесува апликацијата.

Дополнителни информации можете да добиете на телефонскиот број: +389 2 3253-921

mkal alfooter