ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОЕКТНИ АПЛИКАЦИИ ОД ГРАНТОВАТА ШЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИСЦКИ  ПРОЕКТИ СО ДИГИТАЛНА КОМПОНЕНТА НАМЕНЕТ ИСКЛУЧИВО ЗА ЦЕНТРИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ 

 

Министерството за локална самоуправа во соработка со Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ) го објавува повикот за Грантовата шема за инвестициски проекти со дигитална компонента. Во прилог ви ги доставуваме:

-          Водич за грантова шема за инвестициски проекти со дигитална компонента - 2022-2024 година,

-          Формуларот за концепт за аплицирање за грантова шема за инвестициски проекти со дигитална компонента, и

-          Формулар за предлог проект за грантова шема 2022-2024 година,  за инвестициски проект со дигитална компонента

 За оваа Грантова шема за инвестициски проекти со дигитална компонента одговорно лице е лидер на компонента 3:

Весна Давидовска, Телефон: 070/358-923, e-mail: vesna.davidovska@gmail.com

Краен рок за доставување на апликацискиот формулар со целокупната документација до Комисијата за евалуација со седиште во  Министерството за локална самоуправа е 31.05.2022. Документацијата уредно се доставува  во архивата на Министерството за локална самоуправа на следната адреса:

До:

МЛС - Комисијата за евалуација на Грантовата шема

Проект „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ – фаза 2

Бул. Кирил и Методиј бр. 54 (зградата на поранешна Нова Македонија) 

 

Формулар за концепт инвестициски проект-Грантова шема 2022-2024

Водич за Грантовата шема 2022-2024

Формулар за предлог инвестициски проект-Грантова шема 2022-2024