Information of extension of deadline for the Vacancy announcement for Project Officer in the Joint Technical Secretariat, Leskovac within the IPA II CBC Programme Serbia-North Macedonia 2016-2020

 

We inform you that The Ministry of European Integration of the Republic of Serbia as the Operating Structure of the IPA Cross-border Cooperation Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020, will extend the deadline for the interested candidates to apply for the following position:

 • Project Officer in the Joint Technical Secretariat of the IPA II CBC Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020, Leskovac

 

Application procedure

Interested candidates have to submit following application documents:

 • A curriculum vitae in Europass format (in English);
 • A motivational letter in English;
 • Photocopy of the University degree/Secondary school diploma together with proof of required professional experience;
 • Photocopy of a valid driving licence.

Interested candidates should send the application documents by 02 February  2022 until 14.00 to the following e-mail address: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., subject of the email: Project Officer in the Joint Technical Secretariat of the IPA II CBC Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020

 

Terms of Reference for the position of Project officer can be downloaded here .

Only candidates who meet the professional requirements from the Terms of reference will be invited to the interview 2 weeks after the expiration of the deadline for applying, so they are requested to be available for the interview that will take place online due to the Covid-19 pandemic.

 

 

Srpski:

 

Продужен рок огласа за конкурс за ангажовање „Пројектног службеника“ у Заједничком техничком секретаријату, Лесковац у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија 2016-2020.

 

Обавештавамо вас да је Министарство за европске интеграције Републике Србије као оперативна структура ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2016-2020, продужило рок позива за заинтересоване кандидате да се пријаве за следећу позицију:

 • Пројектни службеник у Заједничком техничком секретаријату ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2016-2020, у Лесковцу

Поступак пријављивања

Приликом пријављивања, заинтересовани кандидати морају

доставити следећу документацију:

 • Биографију у „Europass“ формату (на енглеском);
 • Мотивационо писмо на енглеском језику;
 • Фотокопију универзитетске дипломе/Дипломе о завршеној средњој школи заједно са доказом о траженом професионалном искуству;
 • Фотокопију важеће возачке дозволе.

Заинтересовани кандидати би требало да пријавну документацију пошаљу до 02. фебруара 2022. године до 14.00 часова на e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., назив е-маила: Пројектни службеник у Заједничком техничком секретаријату ИПА II Програма прекограничне сарадње (CBC) Србија – Северна Македонија 2016-2020.

Пројектни задатак за позицију пројектног службеника можете преузети овде .

Само кандидати који испуњавају професионалне услове описане у Пројектном задатку  биће позвани на разговор у наредне 2 недеље по истеку рока за подношење пријаве, па се исти моле да буду доступни за разговор који ће се одржати онлајн због пандемије COVID-19.

 

МКД:

Известување за продолжување на рокот за Конкурс за проектен службеник во Заеднички технички секретаријат, Лесковац во рамки на ИПА II Програмата за прекугранична соработка Србија-Северна Македонија 2016-2020

 

Ве известуваме дека Министерството за европски интеграции на Република Србија како оперативна структура на ИПА Програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 2016-2020 година, ќе го продолжи рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за следната позиција:

 • Проектен Службеник во Заедничкиот технички секретаријат на ИПА II Програмата за прекугранична соработка на Србија - Северна Македонија 2016-2020, Лесковац

 

Постапка за аплицирање

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за апликација:

 • Биографија во Еуропас формат (на англиски);
 • Мотивациско писмо на англиски јазик;
 • Фотокопија од диплома/диплома од средно образование заедно со доказ за потребното професионално искуство;
 • Фотокопија од важечка возачка дозвола.

Заинтересираните кандидати треба да ги испратат документите за аплицирање до 02 февруари 2022 година до 14.00 часот на следната е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., со назив на е-пошта: Проектен службеник во Заедничкиот технички секретаријат на ИПА II Програмата за ПС Србија – Север. Македонија 2016-2020

Условите за работа за позицијата офицер на проектот може да се преземат: овде

Само кандидатите кои ги исполнуваат професионалните услови опишани во Условите за работа ќе бидат поканети на интервју во рок од 2 недели од крајниот рок за пријавување, од кандидатите се бара да бидат достапни за онлајн интервју поради пандемијата COVID-19.