Министерството за европски интеграции на Република Србија како оперативна структура на ИПА Програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 2016-2020 година, ги поканува заинтересираните кандидати да се пријават за следната позиција:

• Проектен службеник во Заедничкиот технички секретаријат на ИПА II Програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 2016-2020, Лесковац

 

Постапка за аплицирање

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за апликација:

• Биографија во Еуропас формат (на англиски);

• Мотивациско писмо на англиски јазик;

• Фотокопија од диплома/диплома од средно образование заедно со доказ за потребното професионално искуство;

• Фотокопија од важечка возачка дозвола.

Заинтересираните кандидати треба да ги испратат документите за аплицирање најдоцна до 19. јануари 2022 година до 14 часот на следната е-поштаОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.со наслов на е-пошта: Проектен службеник во Заедничкиот технички секретаријат на ИПА II Програмата за ПС Србија – Северна Македонија 2016-2020

 

Условите за работа за позицијата проектен службеник може да се преземат овде

Само кандидатите кои ги исполнуваат професионалните услови од Условите за работа ќе бидат поканети на интервју 2 недели по истекот на рокот за пријавување, и затоа е потребно да бидат достапни за интервјуто што ќе се одржи онлајн поради Ковид-19 пандемијата.

 

Српски јазик:

Конкурс за ангажовање „Пројектног службеника“ у Заједничком техничком секретаријату, Лесковац у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија-Северна Македонија 2016-2020.

 

Министарство за европске интеграције Републике Србије као оперативна структура ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2016-2020, позива заинтересоване кандидате да се пријаве за следећу позицију:

• Пројектни службеник у Заједничком техничком секретаријату ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија 2016-2020, у Лесковцу

Поступак пријављивања

Приликом пријављивања, заинтересовани кандидати морају

доставити следећу документацију:

• Биографију у „Europass“ формату (на енглеском);

• Мотивационо писмо на енглеском језику;

• Фотокопију универзитетске дипломе/Дипломе о завршеној средњој школи заједно са доказом о траженом професионалном искуству;

• Фотокопију важеће возачке дозволе.

Заинтересовани кандидати би требало да пријавну документацију пошаљу до 19. јануара 2022. године до 14.00 часова на e-mailОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.назив е-маила: Пројектни службеник у Заједничком техничком секретаријату ИПА II Програма прекограничне сарадње (CBC) Србија – Северна Македонија 2016-2020.

Пројектни задатак за позицију пројектног службеника можете преузети овде .

Само кандидати који испуњавају професионалне услове описане у Пројектном задатку  биће позвани на разговор у наредне 2 недеље по истеку рока за подношење пријаве, па се исти моле да буду доступни за разговор који ће се одржати онлајн због пандемије COVID-19.

 

English language:

Vacancy announcement for Project Officer in the Joint Technical Secretariat, Leskovac within the IPA II CBC Programme Serbia-North Macedonia 2016-2020

 

The Ministry of European Integration of the Republic of Serbia as the Operating Structure of the IPA Cross-border Cooperation Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020, invites the interested candidates to apply for the following position:

·         Project Officer in the Joint Technical Secretariat of the IPA II CBC Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020, Leskovac

 

Application procedure

Interested candidates have to submit following application documents:

·          A curriculum vitae in Europass format (in English);

·          A motivational letter in English;

·          Photocopy of the University degree/Secondary school diploma together with proof of required professional experience;

·          Photocopy of a valid driving licence.

Interested candidates should send the application documents by 19 January 2022 until 14.00 to the following e-mail address: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., subject of the email: Project Officer in the Joint Technical Secretariat of the IPA II CBC Programme Serbia – North Macedonia 2016-2020

 

Terms of Reference for the position of Project officer can be downloaded here .

Only candidates who meet the professional requirements from the Terms of reference will be invited to the interview 2 weeks after the expiration of the deadline for applying, so they are requested to be available for the interview that will take place online due to the Covid-19 pandemic.

 

ToR - Project officer