За Втор повик ИПА ПГС Програма Република Србија-Република Северна Македонија 2016-2020

 

Се состои од:

  1. Основни акти и/или финансиски извори
  2. Цели и приоритети на програмата за ИПА финансирање од 2018, 2019 и 2020 како и очекувани резултати
  3. Индикативни финансиски алокации по приоритети
  4. Услови за подобност
  5. Избор и критериуми за одобрување
  6. Максимален процент на финансирање од ЕУ
  7. Индикативна временска рамка за објава на повик
  8. Индикативна вредност на повикот

 

Документ ТУКА