Јавен Повик за предлог проекти

 

Јавен Повик: Cross-Border Cooperation Programme Kosovo*- The Republic of North Macedonia under IPA II 2017 and 2018

 

Референца: EuropeAid/171111/DD/ACT/XK

 

 

Канцеларијата на ЕУ во Косово, бара предлози за поттикнување на соработката меѓу институциите и организациите во прекуграничниот регион со цел да се поддржи одржливиот економски раст и да се зајакне социјалната кохезија

 

За овој повик се избрани два тематски приоритета на програмскиот документ:

  • Тематски приоритет 2: Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство и
  • Тематски приоритет 3: Заштита на животната средина, промовирање на адаптација и ублажување на климатските промени, спречување и управување со ризици

 

Целосните упатства за апликантите се достапни за консултации на следните интернет-страници:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en

http://cbc-kosovo-northmacedonia.eu 

 

Крајниот рок за доставување на предлозите е 13 април 2021 година во 12:00h CET.

 

Ке се организират две информативни сесии за овој повик за предлози, на следниве датуми:

- 9-ти март 2021 година во 11:00 - 13:00 часот

- 16 март 2021 година во 11:00 - 13:00 часот

 

Поради сегашните околности со избувнувањето на пандемијата COVID-19, информативните сесии ќе се одржат преку WebEx. За да можете да се придружите на информативните сесии, треба да ги следите овие чекори:

Врска за учесниците:

9th March 2021 -   https://eeas.webex.com/eeas/j.php?MTID=m6c97feea2c2bf816d2d68ca4481f6247                             

     Meeting number (access code): 183 816 7057

     Meeting password: 3wsXJRkPJ74             

 

16th March 2021 - https://eeas.webex.com/eeas/j.php?MTID=m805dcd93efebc69ee4ed9fc3353b34d0 

     Meeting number (access code): 183 224 0567

     Meeting password: eqYmpJPt457