Референца за публикување: EuropeAid/170339/DD/ACT/MK

Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија организира четири (4) информативни сесии за горенаведениот Повик за предлози во декември 2020 година.

Во прилог погледнете ги точните датуми на информативните сесии објавени на EuropeAid, на веб-страницата на Делегацијата на ЕУ во Скопје и на веб-страницата на програмата http://ipacbc-mk-al.net/.

Поради тековните COVID-19 и владините мерки за здравствена безбедност, Делегацијата на Европската унија ќе ги организира сесиите преку ЗООМ.

Работниот јазик на информативните сесии е англиски.

Кликнете тука да ја погледнете табелата со време.