Список на компании за тендерска постапка за е-билтен и е-алманах : 

 

  1. Друштво за маркетинг, трговија и услуги АД ВЕЛЈУ Дооел Скопје
  2. Друштво за трговија и услуги ОН Ентертеинмент Дооел Скопје
  3. Друштво за услуги Про Група Доо Битола
  4. Сите заинтересирани компании кои ги исполнуваат условите за учесво на тендерот

Превземете ги документите 1

Превземете ги документите 2