cbcmkal hed en

ПРОГРАМА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА MАКЕДОНИЈА – РЕПУБЛИКА AЛБАНИЈА 2014 – 2020

Ј А В Е Н   О Г Л А С

Министерството за локална самоуправа во соработка со Министерството за Европа и надворшни работи, во рамките на имплементација на ИПА прекуграничната програма Република Северна Македонија – Република Албанија, објавува

Јавен оглас за пријавување на кандидати за слободните работни позиции:

-          1 (еден) Службеник за комуникација и видливост во рамки на ИПА II програмата за прекугранична соработка СМКАЛ 2014-2020.

Oпис на работните позици можете да најдете на следните документи:

-          Опис на работната позиција - Службеник за комуникација и видливост можете да превземете од следнite веб-страни: http://ipacbc-mk-al.net; www.mls.gov.mk; http://punetejashtme.gov.al;

Кандидатите треба да ги обезбедат следните документи:

-          Кратка биографија (CV), копија од диплома за завршено образование и соодветни препораки за работно искуство

Краен рок за аплицирање:

-          15 работни дена од денот на објавувањето на огласот.

Само оние апликации кои ќе пристигнат до крајниот датум и време на овој оглас, ќе бидат земени во предвид за разгледување.

Документите треба да се поднесат по пошта на следнава адреса:

Министерство за локална самоуправа

ул. Свети Кирил и Методиј, бр.54,

1000 Скопје, Република Северна Македонија

За: Hajrie Ahmed; со назнака во надворешниот дел од ковертот за кое место се однесува апликацијата.

Дополнителни информации можете да добиете на телефонскиот број: +389 2 3253-921