Министерството за локлна самопурава на Република Косово како оперативна структура, во соработка со оперативната структура на Република Македонија Министерството за Локална самоуправа објавуваат Јавен Повик за пријавување на интересирани кандидати за една(1) работна позиција: Проектен службеник со финансиски профил за Програмата за прекугранична соработка Косово – Македонија 2014-2020.

Обврските на Неклучниот Експерт (НКЕ2) се ориентирани кон проекти и финансии. Покрај обврските како Проектен Службеник, ова позиција има обврски за имплементација на Програмата(посебно делот на финансиски прашања во имплементирање на грант договорите), финансиски менаџмент на договорот за услуги како и други административни обврски. Службеникот своите обврски ке ги работи во канцеларијата на ЗТС во Гилане.

Проектниот службеник со финансиски профил, е позиција со најмногу 110 работни деново за текот на траење на договорот. Најмалку 75% од работните денови треба да се трошат во подобна територија.

Покрај обврските како проектен службеник и административните обврски, тој/таа ке биде одговорен за финансиски менаџмент, трансакции на фондови и сертификација на трошоците на проектот во согласност со договорот и соодветните ПРАГ правила. Тој/Таа ке го поддржи Управителот на ЗТС и рапортира во секое време по потреба на ОС и ДО за финансиско управување на договорот за услуги. Сите заинтересирани кандидати треба да ја достават својата апликација според подоле:

Општо искуство, способности и квалификации

- Университетска диплома, преферирано Магистратура и најмалку 5 години професионално искуство.

- Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик и државниот јазик на Косово

- Познавање на ПРАГ правилникот

Општо професионално искуство

- Најмалку 3 години општо професионално искуство во програми/проекти финансирани од ЕУ или други донатори и

- Најмалку 2 години искуство со управување и администрирање на проектни финансии во јавен или приватен сектор

Конкретно професионално искуство 

- Најмалку 3 години искуство со програми/проекти финансирани од ЕУ;

- Искуство во финансиско и административно управување на проекти, набавки, под-договори, финансиски извештаи, управување со ресурси;

- Искуството во обезбедување на обука за финансиско и административно управување со проекти ќе се смета за предност;

- Искуство како консултант за финансиско управување и набавки во проект финансиран од меѓународен донатор. 

Финансискиот службеник треба да има Косовско државјанство. 

Заинтересираните аоликанти треба да достават:

  • Биографија на англиски јазик во Еуропас формат;
  • Мотивациско писмо на англиски јазик
  • Сите релеванти придружни документи кои се доставуваат при аплицирање (референции, димпло заверени на нотар, лична карта, потврда дека не сте под истрага и потврда дека немате долг кон даночната управа на Косово

Апликацијата треба да се прати по пошта или емаил на следната адреса најдоцна до 05.02.2019 

Преку пошта: 

Министерство за локална самоуправа

Поранешна зграда на Рилиндја, кат 12, Приштина, Косово

Е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Забелешка: само апликациите кои се пратени до дадениот рок ке бидат прифатливи за разгледување.