ОГЛАС

за ангажирање на финансиски контролории

 

Министерството за локална самоуправа објавува оглас за ангажирање финансиски контролори за верификација на трошоци направени во рамките на објавените повици на проектни предлози на на програмата за транснационална соработка “Балкан-Медитеран 2014-2020”, CCI бр. 2014TC16M4TN003.

Краен рок за прием на апликациите е 03.10.2018 година, до 15.30 часот по локално време.

Заинтересираните апликанти треба да достават:

  • Лична биографија (CV) на англиски јазик во ЕУ формат,
  • Мотивациско писмо на англиски јазик,
  • Доказ за завршено образование,
  • Доказ за работното искуство наведено во личната биографија,
  • Писмо со препораки од претходно релевантно искуство

(работното искуство за кое нема потврда или препорака, или кое не е заверено со сертификат нема да се разгледува)

Само оние апликации кои ќе пристигнат до крајниот датум и време на овој оглас за ангажирање финансиски контролори ќе бидат земени во предвид за разгледување.

Апликацијата со пропратните документи да се достави на следната адреса:

Министерство за локална самоуправа

Ул. Св. Кирил и Методи, бр.54, 1000 Скопје

Со назнака за Нита Крлиу Хајрулаи.

 

Ве молиме на ковертот да биде впишано „Do not open before the beginning of the evaluation procedure” („Да не се отвара пред почетопкот на евалуациската постапка“), како и да се наведе огласот за кој се аплицира.

 

Критериуми за избор на Финансиски контролори за верификација на трошоци (PDF)