ИПА програма за прекугранична соработка Косово – Македонија 2014-2020 во координација со Оперативните Структури: Министерството за управување со локална самоуправа и Министерството за локална самоуправа и одоврување од Канцеларијата на ЕУ во Косово, oбјавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за

АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ ЗА ОБУКИ  –

ЗА ИПА ЦБЦ ПРОГРАМА КОСОВО - МАКЕДОНИЈА 2014-2020

 

Аплицирање за овој Повик е отворен од 23 август 2017 до 6 септември 2017.

 

Детални информации за повикот можете да најдете на следниот линк:

http://mapl.rks-gov.net/getattachment/86929aed-2907-4d67-aa12-8d1da0ec0b1d/TERMS-OF-REFERENCE--for-a-Training-Expert-for-the-.aspx