mkalheader

Информативни сесии - Прв повик за проектни предлози за Програмата за прекугранична соработка Република Македонија - Република Албанија

 

Во табелата подолу е прикажен распоредот на информативните сесии:

Дата Град  Место  Време 
03/10/2016 Битола

Општина Битола, во просториите на општината

Бул. 1 Мај, бр.61

10:00-12:00
03/10/2016 Охрид

Општина Охрид, во просториите на општината

Ул. Димитар Влахов, бр.57, 

14:00-16:00
04/10/2016 Корча

Општина Корча, во просториите на општината

ул. "28 Nëntori",   Н. 1, КП-7001, Корча

09:30-11:30
04/10/2016 Елбасан

Општина Елбасан, во просториите на општината

ул. "11 Nentori", sheshi "Aqif Pasha", Елбасан

14:30-16:30
05/10/2016 Дебар - Пешкопеа 

Општина Дебар  – Пешкопеа (Република Албанија)

Дом на културата-Пешкопеа

10:00-12:00
05/10/2016 Гостивар

Општина Гостивар, во просториите на општината

ул. Браќа Ѓиновски, соба 61 , Гостивар

14:30-16:30

Сите заинтересирани се добредојдени да учествуваат во овие информативни сесии.