Министерството за Локална Самоуправа изјавува дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за државата во разни  програмски документи дадени, и дека уставното име на државата е Република Македонија.