Министерство за локална самоуправа на Република Северна Македонија како оперативна структура на МК во соработка со Министерство за европски интеграции на Република Србија како договорен орган го објавуваат Повикот за изразување интерес за евалуација на предлог-проекти добиени во рамките на:

Вториот повик за предлози на проекти на Програмата за прекугранична соработка Србија – Северна Македонија 2016-2020 од Инструментот за претпристапна помош (ИПА II), алокации за 2018, 2019 и 2020 година (референца: EuropeAid/ 173818/ID/ACT/MULTI)

 

Повик за изразување интерес

Tor