mkalheader

ПРЕКУГРАНИЧНА ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА 2014 2020

 

Промовирање и информативни сесии за процесот на консултации за идентификување на идеи за стратешки проекти во рамите на прекуграничната програма за соработка

Прекугранична програма за соработка Република Северна Македонија – Република Албанија 2014 -2020 во рамките на инструментот за пред-пристапна помош (ИПА 2)

Министерството за локална самоуправа на Република Северна Македонија и Министерството за Европа и надворешни работи на Република Албанија, оперативни структури (ОС )на прекуграничната програма за соработка (CBC) помеѓу двете земји во рамките на инструментот за пред-пристапна помош ИПА 2014-2020, организираат четири (4) информативни сесии за процесот на консултации за прибирање на идеи за стратешки проекти во јуни 2019г. Во табелата долу можете да ги видите местата и датумите на одржување на информативните сесии, на процесот на консултации, објавен на веб страните на двете ОС-ри (www.mls.gov.mk; www.punetejashtme.gov.al) како и на веб страната на програмата http://ipacbc-mk-al.net/.

                                     

   Датум      Место / Град                Целни групи    Време
5 јуни 2019 ЕУ центар, Тирана  Министерства, агенции, директорати & општини 11:00-14:00ч
7 јуни 2019 Регионален, совет, Корча Невладини организации 11:00-14:00ч
10 јуни 2019 ЕУ инфо центар, Скопје Министерства, агенции, директорати & општини 12:30-15:00ч
11 јуни 2019 Општина Тетово, Тетово Невладини организации 11:00-14:00ч