Министерството за финансии, Одделот за склучување договори и финансирање на програми финансирани од ЕУ на Република Србија ја започна работната програма, за програмата за прекугранична соработка Србија-Северна Македонија во подготовката за објавуавње на на првиот повик за проектни предлози.

Документот е приложен ТУКА.