• Државни советници Open or Close

  ЕЛИ ЧАКАР, 

  Државен советник за комуникација на политиките на министерството

  Тел: 02 3 253-943.

   

  МЈЕЛМА МЕХМЕТИ - ПЕТЕРСЕН,

  Државен советник за европски интеграции

  Тел: 02 3 253-932.

   

  АНДРИЈАНА СТОЈАНОВСКА,

  Државен советник за регионален развој

  Тел: 02 3 253-932

   

  ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВСКИ,

  Државен советник за локална самоуправа

  Тел : 02 3 253-943

 • Сектор за Европска Унија Open or Close

  Формирани одделенија во состав на секторот:

  1.     Одделение за спроведување на ИПА

  2.     Одделение за координација, програмирање, следење и евалуација на ИПА

   

  ХАЈРИЕ АХМЕД

  Помошник раководител на Сектор за Европска Унија

  Тел : +389 71 274 927

   

  Нада Петрушева Нешковски

  Раководител на одделение за спроведување на ИПА

  Тел : 02 3253 921

   

  Арсим Фидани

  Раководител на одделение за координација, програмирање, следење и евалуација на ИПА

  Тел : 02 3253 921

 • Сектор за развој на локалната самоуправа Open or Close

  Формирани одделенија во состав на секторот:

  1.     Одделение за унапредување на локалната самоуправа и територијална организација на ЕЛС

  2.     Одделение за следење на развојот на локалната самоуправа

    

  ЕЛМАЗ МАЛИЌИ,

  Помошник раководител на сектор

  тел.: 02 3 253-931

   

  Вулнет Арифи,

  Раководител на одделение за унапредување на локалната самоуправа и територијална организација на ЕЛС

  тел. 02 3253 921

   

  Владимир Кироски,

  раководител на одделение за следење на развојот на локалната самоуправа

  тел. 02 3253 921

   

 • Сектор за правни работи Open or Close

  Формирани одделенија во состав на секторот:

  1.    Одделение за нормативно-правни работи

  2.    Одделение за стручно –административна поддршка на работата на Министерството

   

  СУЗАНА НАЈКОВА,

  Раководител на сектор

  Тел : 02 3 253-930

   

 • Сектор за рамномерен регионален развој Open or Close

  Формирани одделенија во состав на секторот:

  1.     Одделение за планирање и координација на рамномерниот регионален развој

  2.     Одделение за програмирање, поттикнување и следење на рамномерен регионален развој и меѓуопштинска соработка

   

  СЛАВИЦА ЈАКИМОВСКА,

   Раководител на сектор

  Тел : 02 3 253-931

   

  НАСЕР МУАРЕМИ,

  Помошник раководител на сектор

  Тел : 02 3 253-938

  (во мирување)

   

  Митко Јанкулоски,

  раководител на одделение за програмирање, поттикнување и следење на рамномерен регионален развој и меѓуопштинска соработка

  тел. 02 3253 921

 • Сектор за кабинетски работи Open or Close

  Формирани одделенија во состав на секторот:

  1.     Одделение за работи непосредно поврзани со министерот, заменик на министерот и државниот секретар

  2.     Одделение за односи со јавност и комуникации 

   

  НИТА КРЛИУ ХАЈРУЛАИ

  Раководител на сектор

  тел. 02 3 253 921
   
   

  ГАЈУР РАМАДАНИ

  Раководител на одделение за односи со јавност и комуникации

  тел. 02 3 253 921
   
 • Сектор за финансиски прашања Open or Close

  Формирани одделенија во состав на секторот:

  1.     Одделение за буџет 

  2.     Одделение за јавни набавки

   

  ГАЗМЕНД ДАЛИПИ

  Раководител на сектор за финансиски прашања

  тел. 02 3253 929 

   

  ВАЛЕНТИНА РУСКОВСКА

  Помошник раководител на сектор за финансиски прашања

  тел. 02 3253 938

 • Одделение за стратешко планирање, креирање политики и следење Open or Close

  АЛЕКСАНДРА КУНОВСКА

  Советник

  тел. 02 3253 932

 • Одделение за управување со човечки ресурси Open or Close

  ЕЛЕНА КУЗМАНОВСКА,

  Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

  Тел : 02 3 253 944

 • Одделение – единица за внатрешна ревизија Open or Close

  БУРИМ АЛИМИ,

  Раководител на одделение - единица за внатрешна ревизија

  тел. 02 3 253 921