Ристо Пенов, министер за локална самоуправа

 

Minister

 

Ристо Пенов за министер за локална самоуправа е избран на 31 октомври 2022 година

Роден 1957 година во Велес, живее во Скопје,

 

Образование

Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј" – Скопје, 1979 година ;

Магистер на правни науки,  Правен факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје, 1990 година;

 

 

Политичка кариера

Еден од основачите на Демократската Партија во 1993 година;

Секретар на Демократската партија, 1993-1997 година;

 

Еден од основачите на Либерално Демократската Партија  во 1997 година;

 

Потпретседател на Либерално Демократската Партија, 1997-1999 година;

Претседател на Либерално  Демократската Партија,  1999-2007 година;

Член на Извршниот одбор на Либерално Демократската Партија, 2007-2019 година;

Градоначалник на Град Скопје во два мандати:

1996-2000 година; и

2000-2005 година;

Пратеник во Собранието на Република Северна Македонија  во два  мандати:

2006-2008 година и

2008-2011 година