Printo

Ministria e vetëqeverisjes lokale në bashkëpunim me Ministrinë e ekonomisë, infrastrukturës, çështjeve detare dhe turizmit në Republikën e Greqisë, në kuadër të aktiviteteve për implementimin e IPA programit për bashkëpunim ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë 2007-2013, Ministria e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë shpall

SHPALLJE PUBLIKE

Për aplikimin e kandidatëve për pozitat e lira të punës:

Palët e interesuara, këtu mund të gjejnë kushtet e profileve të kërkuara.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Afati i aplikimit:

Dokumentet mund të dorëzohen me postë në adresën e mëposhtme:

Ministria e vetëqeverisjes lokale

Rr.  Shën Kirili dhe Metodi, Nr.54,

1000 Shkup, Republika e Maqedonisë

Data e dorëzimit do të verifikohet nga data e dërgimit, vula postare, ose data a depozitimit. Kërkesa e cila dorëzohet pas afatit do të refuzohet automatikisht. Shprehja e interesit nuk mund të pranohet me e -mail.

Të gjitha të dhënat personale të përfshira në shprehjen e interesit është konfidenciale. Aplikimet e mëparshme në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale nuk do të merren parasysh. Për informatë ju lutem kontaktoni: Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale "Shën Kiril dhe Metodi" 54, 1000 Shkup Telefoni: 00 389 2 3253 921 Fax: 00 389 2 3253 920 E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. veb faqja: www.mls .gov.mk.