Ju lutemi shkarkoni versionin e azhurnuar të Thirrjes së 2-të për propozime dhe dosjet  e azhurnuara të paketës së aplikimit në:  http://www.ipa-cbc-programme.eu/call-for-proposals/2_2nd--Call-for-Project-Proposals-(Targeted---Restricted)

 

Afati i ri i dorëzimit: 10 Prill 2020