30 Qershor - 06 Korrik, 2008
Nuk u gjet ndonjë ngjarje