E Mërkurë, 09 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje