E Martë, 08 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje