E Mërkurë, 23 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje