E Martë, 22 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje