E Mërkurë, 02 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje