E Mërkurë, 16 Shtator 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje