E Mërkurë, 18 Nëntor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje