E Mërkurë, 11 Nëntor 2020
Nuk u gjet ndonjë ngjarje