E Martë, 18 Qershor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje