E Mërkurë, 12 Qershor 2019
Nuk u gjet ndonjë ngjarje