E Mërkurë, 31 Tetor 2018
Nuk u gjet ndonjë ngjarje