E Mërkurë, 30 Gusht 2017
Nuk u gjet ndonjë ngjarje